Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 28:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְהָיָ֨ה לָהֶ֜ם דְּבַר־יְהוָ֗ה צַ֣ו לָצָ֞ו צַ֤ו לָצָו֙ קַ֤ו לָקָו֙ קַ֣ו לָקָ֔ו זְעֵ֥יר שָׁ֖ם זְעֵ֣יר שָׁ֑ם לְמַ֨עַן יֵלְכ֜וּ וְכָשְׁל֤וּ אָחֹור֙ וְנִשְׁבָּ֔רוּ וְנֹוקְשׁ֖וּ וְנִלְכָּֽדוּ׃ פ

wĕháyá֨h láhe֜m dĕ̇bar־yĕhwá֗h ẕa֣w láẕá֞w ẕa֤w láẕáw֙ qa֤w láqáw֙ qa֣w láqá֔w zĕʻé֥yr şá֖̌m zĕʻé֣yr şá֑̌m lĕma֨ʻan yélĕk֜ẇ wĕkáşĕ̌l֤ẇ ʼáẖòwr֙ wĕnişĕ̌bá̇֔rẇ wĕnòwqĕş֖̌ẇ wĕnilĕkáֽ̇dẇ׃ p