Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 28:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
אֶת־מִי֙ יֹורֶ֣ה דֵעָ֔ה וְאֶת־מִ֖י יָבִ֣ין שְׁמוּעָ֑ה גְּמוּלֵי֙ מֵֽחָלָ֔ב עַתִּיקֵ֖י מִשָּׁדָֽיִם׃

ʼeţ־miy֙ yòwre֣h déʻá֔h wĕʼeţ־mi֖y yábi֣yn şĕ̌mẇʻá֑h gĕ̇mẇléy֙ méֽẖálá֔b ʻaţi̇yqé֖y mişá̇̌dáֽyim׃