Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 9:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
וְנָתַתִּ֧י אֶת־יְרוּשָׁלִַ֛ם לְגַלִּ֖ים מְעֹ֣ון תַּנִּ֑ים וְאֶת־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה אֶתֵּ֥ן שְׁמָמָ֖ה מִבְּלִ֖י יֹושֵֽׁב׃ ס

wĕnáţaţi֧̇y ʼeţ־yĕrẇşá̌lia֛m lĕgali֖̇ym mĕʻò֣wn ţȧni֑̇ym wĕʼeţ־ʻáré֧y yĕhẇdá֛h ʼeţé֥̇n şĕ̌mámá֖h mibĕ̇li֖y yòwşéֽ̌b׃ s