Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
וְנָתַתִּ֧י אֶת־יְרוּשָׁלִַ֛ם לְגַלִּ֖ים מְעֹ֣ון תַּנִּ֑ים וְאֶת־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה אֶתֵּ֥ן שְׁמָמָ֖ה מִבְּלִ֖י יֹושֵֽׁב׃ ס

wĕnáţaţi֧̇y ʼeţ־yĕrẇşá̌lia֛m lĕgali֖̇ym mĕʻò֣wn ţȧni֑̇ym wĕʼeţ־ʻáré֧y yĕhẇdá֛h ʼeţé֥̇n şĕ̌mámá֖h mibĕ̇li֖y yòwşéֽ̌b׃ s