Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
חֵ֥ץ שֹׁוחֵט לְשֹׁונָ֖ם מִרְמָ֣ה דִבֵּ֑ר בְּפִ֗יו שָׁלֹ֤ום אֶת־רֵעֵ֨הוּ֙ יְדַבֵּ֗ר וּבְקִרְבֹּ֖ו יָשִׂ֥ים אָרְבֹּֽו׃

ẖé֥ẕ şò̌wẖét lĕşò̌wná֖m mirĕmá֣h dibé֑̇r bĕ̇pi֗yw şá̌lò֤wm ʼeţ־réʻé֨hẇ֙ yĕdabé̇֗r ẇbĕqirĕbò֖̇w yáşî֥ym ʼárĕbòֽ̇w׃