Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
עַל־הֶ֨הָרִ֜ים אֶשָּׂ֧א בְכִ֣י וָנֶ֗הִי וְעַל־נְאֹ֤ות מִדְבָּר֙ קִינָ֔ה כִּ֤י נִצְּתוּ֙ מִבְּלִי־אִ֣ישׁ עֹבֵ֔ר וְלֹ֥א שָׁמְע֖וּ קֹ֣ול מִקְנֶ֑ה מֵעֹ֤וף הַשָּׁמַ֨יִם֙ וְעַד־בְּהֵמָ֔ה נָדְד֖וּ הָלָֽכוּ׃

ʻal־he֨hári֜ym ʼeşá֧̇̂ʼ bĕki֣y wáne֗hiy wĕʻal־nĕʼò֤wţ midĕbá̇r֙ qiyná֔h ki֤̇y niẕĕ̇ţẇ֙ mibĕ̇liy־ʼi֣yş̌ ʻòbé֔r wĕlò֥ʼ şá̌mĕʻ֖ẇ qò֣wl miqĕne֑h méʻò֤wp haşá̇̌ma֨yim֙ wĕʻad־bĕ̇hémá֔h nádĕd֖ẇ háláֽkẇ׃