Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 9:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וַיֵּ֣לְכ֔וּ אַחֲרֵ֖י שְׁרִר֣וּת לִבָּ֑ם וְאַחֲרֵי֙ הַבְּעָלִ֔ים אֲשֶׁ֥ר לִמְּד֖וּם אֲבֹותָֽם׃ ס

wayé֣̇lĕk֔ẇ ʼaẖàré֖y şĕ̌rir֣ẇţ libá֑̇m wĕʼaẖàréy֙ habĕ̇ʻáli֔ym ʼàşě֥r limĕ̇d֖ẇm ʼàbòwţáֽm׃ s