Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nehemiah 3:30

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
30
אַחֲרֵי הֶחֱזִ֜יק חֲנַנְיָ֣ה בֶן־שֶׁלֶמְיָ֗ה וְחָנ֧וּן בֶּן־צָלָ֛ף הַשִּׁשִּׁ֖י מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑י סאַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק מְשֻׁלָּם֙ בֶּן־בֶּ֣רֶכְיָ֔ה נֶ֖גֶד נִשְׁכָּתֹֽו׃ ס

ʼaẖàréy heẖèzi֜yq ẖànanĕyá֣h ben־şělemĕyá֗h wĕẖán֧ẇn bėn־ẕálá֛p haşi̇̌şi֖̇̌y midá֣̇h şé̌ni֑y sʼaẖàrá֣yw heẖèzi֗yq mĕşǔlá̇m֙ bėn־bė֣rekĕyá֔h ne֖ged nişĕ̌ká̇ţòֽw׃ s