Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nehemiah 3:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
עַל־יָדֹ֣ו הֶחֱזִ֗יק עֻזִּיאֵ֤ל בֶּֽן־חַרְהֲיָה֙ צֹֽורְפִ֔ים ס וְעַל־יָדֹ֣ו הֶחֱזִ֔יק חֲנַנְיָ֖ה בֶּן־הָרַקָּחִ֑ים וַיַּֽעַזְבוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם עַ֖ד הַחֹומָ֥ה הָרְחָבָֽה׃ ס

ʻal־yádò֣w heẖèzi֗yq ʻuzi̇yʼé֤l bėֽn־ẖarĕhàyáh֙ ẕòֽwrĕpi֔ym s wĕʻal־yádò֣w heẖèzi֔yq ẖànanĕyá֖h bėn־háraqá̇ẖi֑ym wayȧֽʻazĕbẇ֙ yĕr֣ẇşá̌lia֔m ʻa֖d haẖòwmá֥h hárĕẖábáֽh׃ s