Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 17:16

New Testament
Chapter
Verses
16
καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

kaì prosḗnenka autòn toîs mathētaîs sou, kaì ouk ēdynḗthēsan autòn therapeûsai.