Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 13, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
בִּשְׁנַ֨ת עֶשְׂרִ֤ים וְשָׁלֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה לְיֹואָ֥שׁ בֶּן־אֲחַזְיָ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יְהֹואָחָ֨ז בֶּן־יֵה֤וּא עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃

bi̇şĕ̌na֨ţ ʻeşĕ̂ri֤ym wĕşá̌lòş̌֙ şá̌ná֔h lĕyòwʼá֥ş̌ bėn־ʼàẖazĕyá֖hẇ me֣lekĕ yĕhẇdá֑h má֠lakĕ yĕhòwʼáẖá֨z bėn־yéh֤ẇʼ ʻal־yişĕ̂ráʼél֙ bĕ̇şò֣̌mĕrò֔wn şĕ̌ba֥ʻ ʻeşĕ̂ré֖h şá̌náֽh׃