Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 13:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
בִּשְׁנַ֨ת עֶשְׂרִ֤ים וְשָׁלֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה לְיֹואָ֥שׁ בֶּן־אֲחַזְיָ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יְהֹואָחָ֨ז בֶּן־יֵה֤וּא עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃

bi̇şĕ̌na֨ţ ʻeşĕ̂ri֤ym wĕşá̌lòş̌֙ şá̌ná֔h lĕyòwʼá֥ş̌ bėn־ʼàẖazĕyá֖hẇ me֣lekĕ yĕhẇdá֑h má֠lakĕ yĕhòwʼáẖá֨z bėn־yéh֤ẇʼ ʻal־yişĕ̂ráʼél֙ bĕ̇şò֣̌mĕrò֔wn şĕ̌ba֥ʻ ʻeşĕ̂ré֖h şá̌náֽh׃