Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 6, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
הַיְרֻצ֤וּן בַּסֶּ֨לַע֙ סוּסִ֔ים אִֽם־יַחֲרֹ֖ושׁ בַּבְּקָרִ֑ים כִּֽי־הֲפַכְתֶּ֤ם לְרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט וּפְרִ֥י צְדָקָ֖ה לְלַעֲנָֽה׃

hayĕruẕ֤ẇn bȧsė֨laʻ֙ sẇsi֔ym ʼiֽm־yaẖàrò֖wş̌ bȧbĕ̇qári֑ym kiֽ̇y־hàpakĕţė֤m lĕròʼş̌֙ mişĕ̌pá̇֔t ẇpĕri֥y ẕĕdáqá֖h lĕlaʻànáֽh׃