Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 10, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
וְקָ֣אם שָׁאֹון֮ בְּעַמֶּךָ֒ וְכָל־מִבְצָרֶ֣יךָ יוּשַּׁ֔ד כְּשֹׁ֧ד שַֽׁלְמַ֛ן בֵּ֥ית אַֽרְבֵ֖אל בְּיֹ֣ום מִלְחָמָ֑ה אֵ֥ם עַל־בָּנִ֖ים רֻטָּֽשָׁה׃

wĕqá֣ʼm şá̌ʼòwn֮ bĕ̇ʻamėká֒ wĕkál־mibĕẕáre֣yká yẇşȧ̌֔d kĕ̇şò֧̌d şǎֽlĕma֛n bé֥̇yţ ʼaֽrĕbé֖ʼl bĕ̇yò֣wm milĕẖámá֑h ʼé֥m ʻal־bá̇ni֖ym rutáֽ̇şá̌h׃