Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 10, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
חָלַ֥ק לִבָּ֖ם עַתָּ֣ה יֶאְשָׁ֑מוּ ה֚וּא יַעֲרֹ֣ף מִזְבְּחֹותָ֔ם יְשֹׁדֵ֖ד מַצֵּבֹותָֽם׃

ẖála֥q libá֖̇m ʻaţá֣̇h yeʼĕşá֑̌mẇ h֚ẇʼ yaʻàrò֣p mizĕbĕ̇ẖòwţá֔m yĕşò̌dé֖d maẕé̇bòwţáֽm׃