Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 3, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
מְצָא֨וּנִי֙ הַשֹּׁ֣מְרִ֔ים הַסֹּבְבִ֖ים בָּעִ֑יר אֵ֛ת שֶׁאָהֲבָ֥ה נַפְשִׁ֖י רְאִיתֶֽם׃

mĕẕáʼ֨ẇniy֙ haşò֣̇̌mĕri֔ym hasò̇bĕbi֖ym bá̇ʻi֑yr ʼé֛ţ şěʼáhàbá֥h napĕşǐ֖y rĕʼiyţeֽm׃