Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 3, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
הִשְׁבַּ֨עְתִּי אֶתְכֶ֜ם בְּנֹ֤ות יְרוּשָׁלִַ֨ם֙ בִּצְבָאֹ֔ות אֹ֖ו בְּאַיְלֹ֣ות הַשָּׂדֶ֑ה אִם־תָּעִ֧ירוּ׀ וְֽאִם־תְּעֹֽורְר֛וּ אֶת־הָאַהֲבָ֖ה עַ֥ד שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃ ס

hişĕ̌bȧ֨ʻĕţi̇y ʼeţĕke֜m bĕ̇nò֤wţ yĕrẇşá̌lia֨m֙ bi̇ẕĕbáʼò֔wţ ʼò֖w bĕ̇ʼayĕlò֣wţ haşá̇̂de֑h ʼim־ţá̇ʻi֧yrẇ׀ wĕֽʼim־ţĕ̇ʻòֽwrĕr֛ẇ ʼeţ־háʼahàbá֖h ʻa֥d şěţėẖĕpáֽ̇ẕ׃ s