Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 3, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
מִ֣י זֹ֗את עֹלָה֙ מִן־הַמִּדְבָּ֔ר כְּתִֽימֲרֹ֖ות עָשָׁ֑ן מְקֻטֶּ֤רֶת מֹור֙ וּלְבֹונָ֔ה מִכֹּ֖ל אַבְקַ֥ת רֹוכֵֽל׃

mi֣y zò֗ʼţ ʻòláh֙ min־hami̇dĕbá̇֔r kĕ̇ţiֽymàrò֖wţ ʻáşá֑̌n mĕqutė֤reţ mòwr֙ ẇlĕbòwná֔h mikò֖̇l ʼabĕqa֥ţ ròwkéֽl׃