Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וְנָעוּ֙ מִיָּ֣ם עַד־יָ֔ם וּמִצָּפֹ֖ון וְעַד־מִזְרָ֑ח יְשֹֽׁוטְט֛וּ לְבַקֵּ֥שׁ אֶת־דְּבַר־יְהוָ֖ה וְלֹ֥א יִמְצָֽאוּ׃

wĕnáʻẇ֙ miyá֣̇m ʻad־yá֔m ẇmiẕá̇pò֖wn wĕʻad־mizĕrá֑ẖ yĕşòֽ̌wtĕt֛ẇ lĕbaqé֥̇ş̌ ʼeţ־dĕ̇bar־yĕhwá֖h wĕlò֥ʼ yimĕẕáֽʼẇ׃