Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
הַ֤עַל זֹאת֙ לֹֽא־תִרְגַּ֣ז הָאָ֔רֶץ וְאָבַ֖ל כָּל־יֹושֵׁ֣ב בָּ֑הּ וְעָלְתָ֤ה כָאֹר֙ כֻּלָּ֔הּ וְנִגְרְשָׁ֥ה וְנִשְׁקָה כִּיאֹ֥ור מִצְרָֽיִם׃ ס

ha֤ʻal zòʼţ֙ lòֽʼ־ţirĕgȧ֣z háʼá֔reẕ wĕʼába֖l ká̇l־yòwşé֣̌b bá֑̇ḣ wĕʻálĕţá֤h káʼòr֙ ku̇lá̇֔ḣ wĕnigĕrĕşá֥̌h wĕnişĕ̌qáh ki̇yʼò֥wr miẕĕráֽyim׃ s