Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 14, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַ֠יִּקְחוּ אֶת־כָּל־רְכֻ֨שׁ סְדֹ֧ם וַעֲמֹרָ֛ה וְאֶת־כָּל־אָכְלָ֖ם וַיֵּלֵֽכוּ׃

wa֠yi̇qĕẖẇ ʼeţ־ká̇l־rĕku֨ş̌ sĕdò֧m waʻàmòrá֛h wĕʼeţ־ká̇l־ʼákĕlá֖m wayé̇léֽkẇ׃