Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 14, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
וַיִּשְׁמַ֣ע אַבְרָ֔ם כִּ֥י נִשְׁבָּ֖ה אָחִ֑יו וַיָּ֨רֶק אֶת־חֲנִיכָ֜יו יְלִידֵ֣י בֵיתֹ֗ו שְׁמֹנָ֤ה עָשָׂר֙ וּשְׁלֹ֣שׁ מֵאֹ֔ות וַיִּרְדֹּ֖ף עַד־דָּֽן׃

wayi̇şĕ̌ma֣ʻ ʼabĕrá֔m ki֥̇y nişĕ̌bá֖̇h ʼáẖi֑yw wayá̇֨req ʼeţ־ẖàniyká֜yw yĕliydé֣y béyţò֗w şĕ̌mòná֤h ʻáşá̂r֙ ẇşĕ̌lò֣ş̌ méʼò֔wţ wayi̇rĕdò֖̇p ʻad־dáֽ̇n׃