Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 14, 24

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
24
בִּלְעָדַ֗י רַ֚ק אֲשֶׁ֣ר אָֽכְל֣וּ הַנְּעָרִ֔ים וְחֵ֨לֶק֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָלְכ֖וּ אִתִּ֑י עָנֵר֙ אֶשְׁכֹּ֣ל וּמַמְרֵ֔א הֵ֖ם יִקְח֥וּ חֶלְקָֽם׃ ס

bi̇lĕʻáda֗y ra֚q ʼàşě֣r ʼáֽkĕl֣ẇ hanĕ̇ʻári֔ym wĕẖé֨leq֙ háֽʼànáşǐ֔ym ʼàşě֥r hálĕk֖ẇ ʼiţi֑̇y ʻánér֙ ʼeşĕ̌kò֣̇l ẇmamĕré֔ʼ hé֖m yiqĕẖ֥ẇ ẖelĕqáֽm׃ s