Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וַיֹּ֧אמֶר אֵלֶ֛יהָ הַשְׁקִינִי־נָ֥א מְעַט־מַ֖יִם כִּ֣י צָמֵ֑אתִי וַתִּפְתַּ֞ח אֶת־נֹ֧אוד הֶחָלָ֛ב וַתַּשְׁקֵ֖הוּ וַתְּכַסֵּֽהוּ׃

wayò֧̇ʼmer ʼéle֛yhá haşĕ̌qiyniy־ná֥ʼ mĕʻat־ma֖yim ki֣̇y ẕámé֑ʼţiy waţi̇pĕţȧ֞ẖ ʼeţ־nò֧ʼwd heẖálá֛b waţȧşĕ̌qé֖hẇ waţĕ̇kaséֽ̇hẇ׃