Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 34

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
34
וְעַתָּ֞ה לֵ֣ךְ׀ נְחֵ֣ה אֶת־הָעָ֗ם אֶ֤ל אֲשֶׁר־דִּבַּ֨רְתִּי֙ לָ֔ךְ הִנֵּ֥ה מַלְאָכִ֖י יֵלֵ֣ךְ לְפָנֶ֑יךָ וּבְיֹ֣ום פָּקְדִ֔י וּפָקַדְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם חַטָּאתָֽם׃

wĕʻaţá̇֞h lé֣kĕ׀ nĕẖé֣h ʼeţ־háʻá֗m ʼe֤l ʼàşěr־di̇bȧ֨rĕţi̇y֙ lá֔kĕ hiné֥̇h malĕʼáki֖y yélé֣kĕ lĕpáne֑yká ẇbĕyò֣wm pá̇qĕdi֔y ẇpáqadĕţi֥̇y ʻàléyhe֖m ẖatá̇ʼţáֽm׃