Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וַיְחַפֵּ֕שׂ בַּגָּדֹ֣ול הֵחֵ֔ל וּבַקָּטֹ֖ן כִּלָּ֑ה וַיִּמָּצֵא֙ הַגָּבִ֔יעַ בְּאַמְתַּ֖חַת בִּנְיָמִֽן׃

wayĕẖapé̇֕ş̂ bȧgá̇dò֣wl héẖé֔l ẇbaqá̇tò֖n ki̇lá֑̇h wayi̇má̇ẕéʼ֙ hagá̇bi֔yʻa bĕ̇ʼamĕţȧ֖ẖaţ bi̇nĕyámiֽn׃