Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
וַיֹּ֕אמֶר חָלִ֣ילָה לִּ֔י מֵעֲשֹׂ֖ות זֹ֑את הָאִ֡ישׁ אֲשֶׁר֩ נִמְצָ֨א הַגָּבִ֜יעַ בְּיָדֹ֗ו ה֚וּא יִהְיֶה־לִּ֣י עָ֔בֶד וְאַתֶּ֕ם עֲל֥וּ לְשָׁלֹ֖ום אֶל־אֲבִיכֶֽם׃ פ

wayò̇֕ʼmer ẖáli֣yláh li̇֔y méʻàşò֖̂wţ zò֑ʼţ háʼi֡yş̌ ʼàşěr֩ nimĕẕá֨ʼ hagá̇bi֜yʻa bĕ̇yádò֗w h֚ẇʼ yihĕyeh־li֣̇y ʻá֔bed wĕʼaţė֕m ʻàl֥ẇ lĕşá̌lò֖wm ʼel־ʼàbiykeֽm׃ p