Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
הֹבִ֣ישׁוּ חֲכָמִ֔ים חַ֖תּוּ וַיִּלָּכֵ֑דוּ הִנֵּ֤ה בִדְבַר־יְהוָה֙ מָאָ֔סוּ וְחָכְמַֽת־מֶ֖ה לָהֶֽם׃ ס

hòbi֣yş̌ẇ ẖàkámi֔ym ẖa֖ţ̇ẇ wayi̇lá̇ké֑dẇ hiné֤̇h bidĕbar־yĕhwáh֙ máʼá֔sẇ wĕẖákĕmaֽţ־me֖h láheֽm׃ s