Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וַיֹּֽאמְר֨וּ זִקְנֵ֣י הָעֵדָ֔ה מַה־נַּעֲשֶׂ֥ה לַנֹּותָרִ֖ים לְנָשִׁ֑ים כִּֽי־נִשְׁמְדָ֥ה מִבִּנְיָמִ֖ן אִשָּֽׁה׃

wayòֽ̇ʼmĕr֨ẇ ziqĕné֣y háʻédá֔h mah־nȧʻàşê֥h lanò̇wţári֖ym lĕnáşǐ֑ym kiֽ̇y־nişĕ̌mĕdá֥h mibi̇nĕyámi֖n ʼişáֽ̇̌h׃