Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיִּתְפָּקֵ֖ד הָעָ֑ם וְהִנֵּ֤ה אֵֽין־שָׁם֙ אִ֔ישׁ מִיֹּושְׁבֵ֖י יָבֵ֥שׁ גִּלְעָֽד׃

wayi̇ţĕpá̇qé֖d háʻá֑m wĕhiné֤̇h ʼéֽyn־şá̌m֙ ʼi֔yş̌ miyò̇wşĕ̌bé֖y yábé֥ş̌ gi̇lĕʻáֽd׃