Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 18

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
18
וַאֲנַ֗חְנוּ לֹ֥א נוּכַ֛ל לָתֵת־לָהֶ֥ם נָשִׁ֖ים מִבְּנֹותֵ֑ינוּ כִּֽי־נִשְׁבְּע֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר אָר֕וּר נֹתֵ֥ן אִשָּׁ֖ה לְבִנְיָמִֽן׃ ס

waʼàna֗ẖĕnẇ lò֥ʼ nẇka֛l láţéţ־láhe֥m náşǐ֖ym mibĕ̇nòwţé֑ynẇ kiֽ̇y־nişĕ̌bĕ̇ʻ֤ẇ bĕnéֽy־yişĕ̂ráʼél֙ léʼmò֔r ʼár֕ẇr nòţé֥n ʼişá֖̇̌h lĕbinĕyámiֽn׃ s