Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
בֵּאדַ֣יִן דָּנִיֵּ֗אל הֲתִיב֙ עֵטָ֣א וּטְעֵ֔ם לְאַרְיֹ֕וךְ רַב־טַבָּחַיָּ֖א דִּ֣י מַלְכָּ֑א דִּ֚י נְפַ֣ק לְקַטָּלָ֔ה לְחַכִּימֵ֖י בָּבֶֽל׃

bé̇ʼda֣yin dá̇niyé̇֗ʼl hàţiyb֙ ʻétá֣ʼ ẇtĕʻé֔m lĕʼarĕyò֕wkĕ rab־tabá̇ẖayá֖̇ʼ di֣̇y malĕká֑̇ʼ di֚̇y nĕpa֣q lĕqatá̇lá֔h lĕẖaki̇ymé֖y bá̇beֽl׃