Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:32

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
32
ה֣וּא צַלְמָ֗א רֵאשֵׁהּ֙ דִּֽי־דְהַ֣ב טָ֔ב חֲדֹ֥והִי וּדְרָעֹ֖והִי דִּ֣י כְסַ֑ף מְעֹ֥והִי וְיַרְכָתֵ֖הּ דִּ֥י נְחָֽשׁ׃

h֣ẇʼ ẕalĕmá֗ʼ réʼşé̌ḣ֙ diֽ̇y־dĕha֣b tá֔b ẖàdò֥whiy ẇdĕráʻò֖whiy di֣̇y kĕsa֑p mĕʻò֥whiy wĕyarĕkáţé֖ḣ di֥̇y nĕẖáֽş̌׃