Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:40

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
40
וּמַלְכוּ֙ רְבִיעָיָה תֶּהֱוֵ֥א תַקִּיפָ֖ה כְּפַרְזְלָ֑א כָּל־קֳבֵ֗ל דִּ֤י פַרְזְלָא֙ מְהַדֵּ֤ק וְחָשֵׁל֙ כֹּ֔לָּא וּֽכְפַרְזְלָ֛א דִּֽי־מְרָעַ֥ע כָּל־אִלֵּ֖ין תַּדִּ֥ק וְתֵרֹֽעַ׃

ẇmalĕkẇ֙ rĕbiyʻáyáh ţėhèwé֥ʼ ţaqi̇ypá֖h kĕ̇parĕzĕlá֑ʼ ká̇l־qobé֗l di֤̇y parĕzĕláʼ֙ mĕhadé֤̇q wĕẖáşé̌l֙ kò̇֔lá̇ʼ ẇֽkĕparĕzĕlá֛ʼ diֽ̇y־mĕráʻa֥ʻ ká̇l־ʼilé֖̇yn ţȧdi֥̇q wĕţéròֽʻa׃