Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 21

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
21
וַיִּתְמֹדֵ֤ד עַל־הַיֶּ֨לֶד֙ שָׁלֹ֣שׁ פְּעָמִ֔ים וַיִּקְרָ֥א אֶל־יְהוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔י תָּ֥שָׁב נָ֛א נֶֽפֶשׁ־הַיֶּ֥לֶד הַזֶּ֖ה עַל־קִרְבֹּֽו׃

wayi̇ţĕmòdé֤d ʻal־hayė֨led֙ şá̌lò֣ş̌ pĕ̇ʻámi֔ym wayi̇qĕrá֥ʼ ʼel־yĕhwá֖h wayò̇ʼma֑r yĕhwá֣h ʼèlòhá֔y ţá֥̇şá̌b ná֛ʼ neֽpeş̌־hayė֥led hazė֖h ʻal־qirĕbòֽ̇w׃