Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
כִּ֩י עָשֹׂ֨ה נַעֲשֶׂ֜ה אֶֽת־כָּל־הַדָּבָ֣ר׀ אֲשֶׁר־יָצָ֣א מִפִּ֗ינוּ לְקַטֵּ֞ר לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַיִם֮ וְהַסֵּֽיךְ־לָ֣הּ נְסָכִים֒ כַּאֲשֶׁ֨ר עָשִׂ֜ינוּ אֲנַ֤חְנוּ וַאֲבֹתֵ֨ינוּ֙ מְלָכֵ֣ינוּ וְשָׂרֵ֔ינוּ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּבְחֻצֹ֖ות יְרוּשָׁלִָ֑ם וַנִּֽשְׂבַּֽע־לֶ֨חֶם֙ וַנִּֽהְיֶ֣ה טֹובִ֔ים וְרָעָ֖ה לֹ֥א רָאִֽינוּ׃

ki̇֩y ʻáşò̂֨h naʻàşê֜h ʼeֽţ־ká̇l־hadá̇bá֣r׀ ʼàşěr־yáẕá֣ʼ mipi̇֗ynẇ lĕqaté̇֞r limĕle֣keţ haşá̇̌mayim֮ wĕhaséֽ̇ykĕ־lá֣ḣ nĕsákiym֒ kȧʼàşě֨r ʻáşî֜ynẇ ʼàna֤ẖĕnẇ waʼàbòţé֨ynẇ֙ mĕláké֣ynẇ wĕşá̂ré֔ynẇ bĕ̇ʻáré֣y yĕhẇdá֔h ẇbĕẖuẕò֖wţ yĕrẇşá̌liá֑m waniֽ̇şĕ̂bȧֽʻ־le֨ẖem֙ waniֽ̇hĕye֣h tòwbi֔ym wĕráʻá֖h lò֥ʼ ráʼiֽynẇ׃